• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum
  Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 18.03.2022
  Zmluva Zmluva o dodávke elektriny s DPH 01.03.2022
  Zmluva Dodávky pitnej vody a odpadových vô s DPH 17.02.2022