• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
     • Albert Einstein
     • Love all, trust a few, do wrong to none.
     • William Shakespear
     • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
     • Carl Rogers
    • Charakteristika MŠ

    • Naša materská škola na ul. 29.augusta je situovaná v tichej ulici obce. Je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Interiér tvoria dve triedy, z ktorých každá má samostatnú šatňu, herňu a spoločné sú hygienické zariadenie, jedáleň a spálňa. Tretia trieda aj s príslušenstvom je v prístavbe, v areáli materskej školy. Trieda má samostatné hygienické zariadenie, šatňu. Jedáleň je súčasťou triedy. Na odpočinok sa rozkladajú ležadlá. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie/hojdačky, šmykľavka,strunové kolísadlá, rovnovážny chodník,vláčik,altánok, pieskovisko/

     K materskej škole patrí aj elokované pracovisko na Športovej ulici. Je to novopostavená kontajnerová budova, v ktorej sa nachádzajú tri triedy, vybavené interaktívnymi tabuľami, germicídnymi žiaričmi, didaktickým materiálom. Každá trieda má samostatné hygienické zariadenie, šatňu. Spoločná je jedáleň. Na odpočinok sa v každej triede rozkladajú ležadlá. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie/hojdačky, šmykľavky, strunové kolísadlá, altánok, pieskovisko/

         Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zároveň poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

         Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom hier, edukačných činností a pohybových aktivít.