• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   • Ako správne postupovať?

   • Ak ste zamestnanec: pri žiadosti o ročné zúčtovanie dane začiarknite X v bode VI (Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona). Váš zamestnávateľ Vám na základe toho vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie  a spolu s potvrdením ho pošlite na Váš daňový úrad (podľa okresu trvalého bydliska)

     

    Ak ste SZČO: Pri vypĺňaní Vášho daňového priznania vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane.

     

    Ak máte SRO: 2 % zo zaplatených daní môžu poukázať aj právnické osoby. Viac tu

     

    Údaje potrebné na poukázanie 2% z vašich už zaplatených daní

    Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov a priateľov materskej školy v Moste pri Bratislave

    Právna forma: Občianske združenie

    IČO/SID: 36075574

    Sídlo: 90046 Most pri Bratislave, 29. augusta 384

    Zoznam okolitých daňových úradov

    Daňový úrad Senec

    Mierové námestie 17

    903 01 Senec

     

    Daňový úrad Bratislava

    Ševčenkova 32

    850 00 Bratislava